Mình tôi vẫn thế

Mình tôi vẫn thế

Phongx 2017-03-06 18:07:49 34 0 1 0

Một thoáng dừng cho ôi thấy bình yên


Một thoáng dừng cho tôi thấy bình yên
Ráng chiều kia chẳng bỏ quên vẫn ghé
Góc phố quen, một mình tôi vẫn thế
Vẫn ngược dòng, vẫn nhỏ bé, cô đơn....