Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 2018-11-12 10:28:06 12 0 0 0

Thơ Đào Quang


Em ơi một mối tình đầu 
Cho nhau cái buổi bắt đầu chớm yêu 
Xa nhau nhớ đến là nhiều 
Gặp nhau ửng má cũng liều cầm tay 
Mối tình đầu ấy thơ ngây 
Đẹp như tia nắng sớm ngày, pha lê 
Mối tình đầu ấy đê mê 
Sớm ngày hò hẹn tối về nằm mơ 
Mối tình đầu ấy nên thơ 
Giấu ngăn bàn học vần thơ vội vàng...

Cớ sao một kẻ sang ngang 
Để cho tan giấc mộng vàng người ơi 
Mối tình đầu đó đâu rồi?
Cho tôi trở lại cái thời chớm yêu!Mối Tình Đầu

Mối Tình Đầu

Trần Tôn 30-05-2017 1 38 0 0 [Truyện tình.]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Bình An 26-02-2017 5 286 1 5 [Truyện ngắn]
Chia tay mối tình đầu

Chia tay mối tình đầu

Duy Ngân 27-02-2017 1 214 1 3 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Hàn Tiểu Tuyết 05-03-2017 1 196 5 23 [Truyện ngắn]
Mối tình thầm lặng...

Mối tình thầm lặng...

Duy Ngân 24-02-2017 1 102 0 0 [Thơ]
Ký ức đánh rơi

Ký ức đánh rơi

Bình Nhi 11-02-2019 1 13 0 0 [Thơ]
Khoảng trời lạc

Khoảng trời lạc

Bình Nhi 11-02-2019 1 18 0 0 [Thơ]
Yêu lầm

Yêu lầm

Winny Bùi 26-01-2019 1 34 0 0 [Thơ]
Kẻ yêu thầm

Kẻ yêu thầm

Winny Bùi 25-01-2019 1 32 0 0 [Thơ]
Yêu thầm hay yêu lầm

Yêu thầm hay yêu lầm

Winny Bùi 22-01-2019 1 147 0 0 [Tình yêu]
Hôm nay bạn mệt không?

Hôm nay bạn mệt không?

Ánh Tuyết 21-01-2019 1 23 0 0 []