Mùa đông

Mùa đông

Chu Long 2018-09-14 16:44:08 17 1 0 0

Bài viết Chu Long


Heo may mỏng

Kìa lạnh đang về đó  

 Rõ ràng là  

 Đông đang đuổi thu xa   

 Chẳng còn thu  

 Ta còn thiết gì hoa 

 Tâm câm nín Mắt lệ nhòa tim chết.


Chẳng còn thu 

 Tình trong ta cũng hết  

 Hồn thương đau T

rời cũng biệt nắng vàng 

 Chẳng còn thu 

 Thân còn cái gì mang 

 Quăng mơ ước Ôm bẽ bàng sầu tủi.


Gió đã nổi  

 Đông đang về lạnh thổi 

 Đếm đơn côi  

 Xâu thành chuỗi mùa ngâu  

 Đông đến rồi  

 Nắng vàng trốn tận đâu 

 Thu đã hết  

 Mùa đông đang đầu ngõ. Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 86 0 2 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 49 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 45 0 0 [Thơ]
Trước cửa chùa mùa đông

Trước cửa chùa mùa đông

Chu Long 15-07-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đông mùa đôi lứa

Đông mùa đôi lứa

Chu Long 14-09-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Ký ức đánh rơi

Ký ức đánh rơi

Bình Nhi 11-02-2019 1 10 0 0 [Thơ]
Khoảng trời lạc

Khoảng trời lạc

Bình Nhi 11-02-2019 1 14 0 0 [Thơ]
Yêu lầm

Yêu lầm

Winny Bùi 26-01-2019 1 33 0 0 [Thơ]
Kẻ yêu thầm

Kẻ yêu thầm

Winny Bùi 25-01-2019 1 30 0 0 [Thơ]
Yêu thầm hay yêu lầm

Yêu thầm hay yêu lầm

Winny Bùi 22-01-2019 1 146 0 0 [Tình yêu]
Hôm nay bạn mệt không?

Hôm nay bạn mệt không?

Ánh Tuyết 21-01-2019 1 22 0 0 []