Mùa đông

Mùa đông

Chu Long 2018-09-14 16:44:08 11 1 0 0

Bài viết Chu Long


Heo may mỏng

Kìa lạnh đang về đó  

 Rõ ràng là  

 Đông đang đuổi thu xa   

 Chẳng còn thu  

 Ta còn thiết gì hoa 

 Tâm câm nín Mắt lệ nhòa tim chết.


Chẳng còn thu 

 Tình trong ta cũng hết  

 Hồn thương đau T

rời cũng biệt nắng vàng 

 Chẳng còn thu 

 Thân còn cái gì mang 

 Quăng mơ ước Ôm bẽ bàng sầu tủi.


Gió đã nổi  

 Đông đang về lạnh thổi 

 Đếm đơn côi  

 Xâu thành chuỗi mùa ngâu  

 Đông đến rồi  

 Nắng vàng trốn tận đâu 

 Thu đã hết  

 Mùa đông đang đầu ngõ. Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 78 0 2 [Tản văn]
Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 58 3 10 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 47 0 0 [Thơ]
Trước cửa chùa mùa đông

Trước cửa chùa mùa đông

Chu Long 15-07-2018 1 0 0 0 [Thơ]
Đông mùa đôi lứa

Đông mùa đôi lứa

Chu Long 14-09-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Chu Long 29-08-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]