Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 2017-05-06 21:57:32 44 0 0 0

Thu đã hết Đông sang rồi đó. Lệ hoen mi chan chứa bao sầu.


Mùa đông đến rồi, em biết không

Gió thổi chiều nay lạnh cõi lòng

Nhớ em, đêm ngày anh trông ngóng

Mơ em, trở lại cùng mùa đông.


Vẫn biết tình ta giờ đã hóa hư không

Em ra đi mãi theo chồng xứ xa,

Bỏ quên năm tháng mặn mà

Bỏ quên hạnh phúc, tháng ngày qua mau.


Giờ mình anh với niềm đau

Anh vẫn mong nhớ, đêm ngày không quên

Vì em, anh sẽ hy sinh

Cho em hạnh phúc bên người mình yêu.

                                          - Thu Phương -Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 70 0 0 [Thơ]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 69 0 2 [Tản văn]
Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 49 3 10 [Tản văn]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Trước cửa chùa mùa đông

Trước cửa chùa mùa đông

Chu Long 15-07-2018 1 0 0 0 [Thơ]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 66 1 1 [Tản văn]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 89 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 12 0 0 [Thơ]