Mùa hoa sữa muộn

Mùa hoa sữa muộn

Lan Huong Nguyen 2018-07-16 00:01:24 39 0 0 0

Thơ Nguyễn Lan Hương


Tác giả Nguyễn Lan Hương

Tháng mười một rồi còn thu nữa không anh?
Sao hoa sữa vẫn ngọt ngào trên phố 
Chân bước đi góp nhặt từng nỗi nhớ 
Đông hay Thu? Nhoà nhạt mốc thời gian.

Gió lạnh về rồi có kéo nổi mùa sang 
Hay nuối tiếc thu dùng dằng chẳng dứt?
Hoa sữa rơi giữa hai miền hư thực 
Níu được không tia nắng cuối trời xa?

Tháng mười một rồi, hoa sữa vẫn đơm hoa 
Ta mắc nợ mùa thu lời ước hẹn 
Thôi giữ lại những điều không kịp đến 
Hoa sữa ơi 
Nở hết
Kẻo đông về...Một mùa hoa sữa lại về!

Một mùa hoa sữa lại về!

Anhs Dang 24-10-2017 1 56 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Tìm mùi hương hoa sữa

Tìm mùi hương hoa sữa

Nguyễn Cúc 11-05-2017 1 66 0 0 [Thơ]
Hoa giao mùa

Hoa giao mùa

Vic Huyền 13-11-2017 1 23 0 0 [Thơ]
Hoa hướng dương

Hoa hướng dương

Phương Kem 13-04-2017 1 1259 0 0 [Thơ]
Ký ức đánh rơi

Ký ức đánh rơi

Bình Nhi 11-02-2019 1 12 0 0 [Thơ]
Khoảng trời lạc

Khoảng trời lạc

Bình Nhi 11-02-2019 1 15 0 0 [Thơ]
Yêu lầm

Yêu lầm

Winny Bùi 26-01-2019 1 33 0 0 [Thơ]
Kẻ yêu thầm

Kẻ yêu thầm

Winny Bùi 25-01-2019 1 31 0 0 [Thơ]
Yêu thầm hay yêu lầm

Yêu thầm hay yêu lầm

Winny Bùi 22-01-2019 1 146 0 0 [Tình yêu]
Hôm nay bạn mệt không?

Hôm nay bạn mệt không?

Ánh Tuyết 21-01-2019 1 23 0 0 []