Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 2017-02-26 13:31:22 19 1 2 0

Mưa làm em nhớ anh và mưa cũng làm em thương anh!


Em đỗ lỗi tại mưa làm em lạnh

Em hờn mưa chất chứa cả trời sầu

Mưa bảo: "Có phải cố tình đâu"

Sinh ra đã vốn thế, không phải muốn mang sầu.


Em đỗ lỗi tại mưa làm em đau

Mưa mang dáng anh về 

Dưới trời khuya năm ấy

Nhớ vòng tay, đan vào tay em ngày mưa ấy.


Sao bây giờ mưa lạnh buốt bàn tay,

Từng hạt mưa tiêu điều mang theo gió lạnh

Nắng ấm xa rồi kể từ khuya hôm ấy

Bước em về chỉ một bóng em đi.


Mong một chút thôi mưa 

Để tim người thôi lạnh

Để tìm về một chút ấm nhỏ nhoi

Cho lòng người đau thôi hờn dỗi

Lỗi tại mưa rơi thêm giọt buồn.
Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 23-11-2017 8 549 10 25 [Truyện dài]
Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 21 1 2 [Truyện ngắn]
Mưa về

Mưa về

Huyền Hạ 09-05-2017 1 427 1 5 [Tản văn]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]