Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 2017-02-26 13:31:22 23 1 2 0

Mưa làm em nhớ anh và mưa cũng làm em thương anh!


Em đỗ lỗi tại mưa làm em lạnh

Em hờn mưa chất chứa cả trời sầu

Mưa bảo: "Có phải cố tình đâu"

Sinh ra đã vốn thế, không phải muốn mang sầu.


Em đỗ lỗi tại mưa làm em đau

Mưa mang dáng anh về 

Dưới trời khuya năm ấy

Nhớ vòng tay, đan vào tay em ngày mưa ấy.


Sao bây giờ mưa lạnh buốt bàn tay,

Từng hạt mưa tiêu điều mang theo gió lạnh

Nắng ấm xa rồi kể từ khuya hôm ấy

Bước em về chỉ một bóng em đi.


Mong một chút thôi mưa 

Để tim người thôi lạnh

Để tìm về một chút ấm nhỏ nhoi

Cho lòng người đau thôi hờn dỗi

Lỗi tại mưa rơi thêm giọt buồn.
Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 23-11-2017 8 601 10 25 [Truyện dài]
Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 27 1 2 [Truyện ngắn]
Mưa về

Mưa về

Huyền Hạ 09-05-2017 1 1032 2 7 [Tản văn]
Cơn mưa và nỗi nhớ

Cơn mưa và nỗi nhớ

Bình An 19-05-2017 1 486 2 22 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 16 1 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]