Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 2017-02-26 13:31:22 22 1 2 0

Mưa làm em nhớ anh và mưa cũng làm em thương anh!


Em đỗ lỗi tại mưa làm em lạnh

Em hờn mưa chất chứa cả trời sầu

Mưa bảo: "Có phải cố tình đâu"

Sinh ra đã vốn thế, không phải muốn mang sầu.


Em đỗ lỗi tại mưa làm em đau

Mưa mang dáng anh về 

Dưới trời khuya năm ấy

Nhớ vòng tay, đan vào tay em ngày mưa ấy.


Sao bây giờ mưa lạnh buốt bàn tay,

Từng hạt mưa tiêu điều mang theo gió lạnh

Nắng ấm xa rồi kể từ khuya hôm ấy

Bước em về chỉ một bóng em đi.


Mong một chút thôi mưa 

Để tim người thôi lạnh

Để tìm về một chút ấm nhỏ nhoi

Cho lòng người đau thôi hờn dỗi

Lỗi tại mưa rơi thêm giọt buồn.
Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 23-11-2017 8 579 10 25 [Truyện dài]
Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 25 1 2 [Truyện ngắn]
Lạnh đông

Lạnh đông

Trịnh Ngọc Lâm 25-12-2017 1 12 0 0 [Thơ]
Mưa về

Mưa về

Huyền Hạ 09-05-2017 1 705 2 7 [Tản văn]
Viết cho anh

Viết cho anh

Mưa Mùa Hạ 19-05-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 19-05-2018 9 117 1 0 [Truyện ngắn]
Người lạ- Người quen

Người lạ- Người quen

Mưa Mùa Hạ 15-05-2018 1 10 0 0 [Thơ]
11 năm chờ đợi

11 năm chờ đợi

Đỗ Vy 15-05-2018 1 37 1 1 [Truyện ngắn]
Bình minh

Bình minh

Quang Thiep 14-05-2018 2 21 0 0 [Truyện ngắn]
Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 13-05-2018 17 264 1 2 [Truyện dài]
Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ

Trịnh Ngọc Lâm 13-05-2018 8 336 2 0 [[truyện wiki]]