Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 2017-02-26 13:31:22 25 1 2 0

Mưa làm em nhớ anh và mưa cũng làm em thương anh!


Em đỗ lỗi tại mưa làm em lạnh

Em hờn mưa chất chứa cả trời sầu

Mưa bảo: "Có phải cố tình đâu"

Sinh ra đã vốn thế, không phải muốn mang sầu.


Em đỗ lỗi tại mưa làm em đau

Mưa mang dáng anh về 

Dưới trời khuya năm ấy

Nhớ vòng tay, đan vào tay em ngày mưa ấy.


Sao bây giờ mưa lạnh buốt bàn tay,

Từng hạt mưa tiêu điều mang theo gió lạnh

Nắng ấm xa rồi kể từ khuya hôm ấy

Bước em về chỉ một bóng em đi.


Mong một chút thôi mưa 

Để tim người thôi lạnh

Để tìm về một chút ấm nhỏ nhoi

Cho lòng người đau thôi hờn dỗi

Lỗi tại mưa rơi thêm giọt buồn.
Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 23-11-2017 8 630 10 25 [Truyện dài]
Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 28 1 2 [Truyện ngắn]
Mưa về

Mưa về

Huyền Hạ 09-05-2017 1 1325 2 7 [Tản văn]
Cơn mưa và nỗi nhớ

Cơn mưa và nỗi nhớ

Bình An 19-05-2017 1 529 2 22 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 18 0 0 [Thơ]