Mùa thu nhớ không em

Mùa thu nhớ không em

Chu Long 2018-08-05 19:33:19 27 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Đọng sương đêm trên cỏ
Tán lá dưới sân trường
Em còn nhớ con đường
Rắc rực màu phượng đỏ.

Cánh hồng bay theo gió
Tựa cánh bướm đùa vờn 
Đến với gần em hơn,
Mang tình anh trong đó.

Vị nếp thơm hương cốm.
Vườn thu trái hoa đơm
Nhớ không em mùi rơm
Màu rực lên vàng rộm.

Tóc dài em chải đón
Bồ kết bưởi hương nhu
Nước gội đầu mùa thu
Hương sắc thu nhào trộn.


Thơ Chu long-ảnh st