Nắng

Nắng

Chu Long 2018-07-08 06:49:22 6 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Nắng vàng bay Nắng vàng bay 

Cho ngày nỗi nhớ đêm đầy trời sao  

Vàng màu nắng nhẹ nhàng chao  

Mỏng mềm giải lụa thả vào mênh mang.


Nắng nhẹ rơi Nắng khẽ khàng  

Xuống mặt hồ Nắng buông ngang bến chiều 

Nắng nâng gió bổng cánh diều  

Vờn tiếng sáo thả lời yêu trong ngần.


Nắng non ngân Nắng non ngân  

Thúc mầm nẩy đón sương trần đêm sương

Em là ánh sáng thái dương  

Là nắng hồng của quê hương ngọt ngào.  

Thơ Chu Long-ảnh internet