Nắng hạ

Nắng hạ

Phongx 2017-05-20 23:09:26 21 0 0 0

Thanh xuân rực rỡ như nắng hạ chói chang. Thanh xuân với nhiệt huyết căng tràn như cái nóng bức người giữa trời mùa hạ. Thanh xuân là luôn phải sống hết mình, giống như nắng hạ luôn cố phủ kín cả góc trời bao la, giống như nó sẽ chẳng bao giờ được quay trở lại thêm một lần nào nữa...


Ai mang nắng đổ giữa non xanh

Chẳng biết nâng niu, chẳng để dành

Thanh xuân như hạ cầm theo nắng

Rực rỡ nhưng rồi vội qua nhanh...Mưa mùa hạ

Mưa mùa hạ

Sand Ishi 25-02-2017 1 305 1 0 [Tản văn]
Anh là mưa mùa hạ!

Anh là mưa mùa hạ!

Hien Dinh 28-02-2017 1 111 0 0 [Thơ]
Gửi hạ thương!

Gửi hạ thương!

Hoàng Oanh 14-08-2018 1 47 1 0 [Thơ]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 41 0 2 [Thơ]