Nắng hạ

Nắng hạ

Phongx 2017-05-20 23:09:26 18 0 0 0

Thanh xuân rực rỡ như nắng hạ chói chang. Thanh xuân với nhiệt huyết căng tràn như cái nóng bức người giữa trời mùa hạ. Thanh xuân là luôn phải sống hết mình, giống như nắng hạ luôn cố phủ kín cả góc trời bao la, giống như nó sẽ chẳng bao giờ được quay trở lại thêm một lần nào nữa...


Ai mang nắng đổ giữa non xanh

Chẳng biết nâng niu, chẳng để dành

Thanh xuân như hạ cầm theo nắng

Rực rỡ nhưng rồi vội qua nhanh...