Nắng hồng chiều thu

Nắng hồng chiều thu

Chu Long 2018-08-05 19:52:58 5 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Nắng thu vàng phủ đồng trưa 
Mịn mềm giải lụa tằm vừa hong tơ
Lúa đồng ngả sắc vàng mơ
Mùi thơm cỏ ruộng tỏa mờ bóng mây. 

Thu mang thu đến rồi đây
Hương cúc nở thắm thơm bay dịu dàng 
Trái tim yêu thả mơ màng 
Cho nụ hôn ngọt mênh mang tình nồng.

Thu chiều em có nhớ không 
Riêng tôi mãi nhớ nắng hồng chiều thu!


Thơ Chu Long-ảnh internetNhớ chiều thu ấy

Nhớ chiều thu ấy

Chu Long 07-08-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Phố biển chiều thu

Phố biển chiều thu

Chu Long 05-08-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Chiều thu mãi nhớ

Chiều thu mãi nhớ

Chu Long 05-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Hà Nội chiều mùa thu

Hà Nội chiều mùa thu

Chu Long 06-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Thu chiều

Thu chiều

Chu Long 05-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thu chiều ấy mãi trong tôi

Thu chiều ấy mãi trong tôi

Chu Long 05-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 24 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 11 0 0 [Thơ]