Này anh

Này anh

Nguyễn Vân Anh 2017-03-05 10:26:10 29 0 0 0


Anh ơi đừng yêu em quá vội

Mình có hiểu gì về nhau đâu...

Chuyện trò chưa nói được dăm câu

Mà sao anh vội vàng nói thích


Tính em vốn không dịu dàng, lại tinh nghịch

Cũng chẳng biết váy vóc để làm xinh.

Áo em rộng thùng thình,

Quần em thì rách gối,

Em nắng mưa đến vội

Anh còn thích được không?
Ô hay cái anh này!

Ô hay cái anh này!

Tống Dung 25-06-2017 21 6466 17 79 [Ngôn tình]
Nơi này có anh.

Nơi này có anh.

Hieu Pham 01-03-2017 1 675 1 0 [Tản văn]
Này cu, anh yêu em

Này cu, anh yêu em

Nguyễn Khánh Ly 26-05-2017 1 60 3 0 [Thơ tình]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 12 0 0 [Thơ]