Này anh

Này anh

Nguyễn Vân Anh 2017-03-05 10:26:10 29 0 0 0


Anh ơi đừng yêu em quá vội

Mình có hiểu gì về nhau đâu...

Chuyện trò chưa nói được dăm câu

Mà sao anh vội vàng nói thích


Tính em vốn không dịu dàng, lại tinh nghịch

Cũng chẳng biết váy vóc để làm xinh.

Áo em rộng thùng thình,

Quần em thì rách gối,

Em nắng mưa đến vội

Anh còn thích được không?