Này anh

Này anh

Nguyễn Vân Anh 2017-03-05 10:26:10 28 0 0 0


Anh ơi đừng yêu em quá vội

Mình có hiểu gì về nhau đâu...

Chuyện trò chưa nói được dăm câu

Mà sao anh vội vàng nói thích


Tính em vốn không dịu dàng, lại tinh nghịch

Cũng chẳng biết váy vóc để làm xinh.

Áo em rộng thùng thình,

Quần em thì rách gối,

Em nắng mưa đến vội

Anh còn thích được không?
Ô hay cái anh này!

Ô hay cái anh này!

Tống Dung 25-06-2017 21 6400 16 79 [Ngôn tình]
Nơi này có anh.

Nơi này có anh.

Hieu Pham 01-03-2017 1 669 1 0 [Tản văn]
Này cu, anh yêu em

Này cu, anh yêu em

Nguyễn Khánh Ly 26-05-2017 1 58 3 0 [Thơ tình]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 12 1 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]