Nếu Anh Là Lính

Nếu Anh Là Lính

Thom Dang 2017-06-07 11:20:25 62 0 0 0

Anh là một người lính...


Ngày xưa khi dạo chơi

Anh vốn thường hay hỏi

Nếu anh là bộ đội 

Em có yêu anh không

Em nhìn anh lạnh lùng

Có thế mà cũng hỏi

Em chẳng yêu anh đâu

Em yêu đời học sinh

Trong trắng và thơ mộng

Chẳng thích màu áo lính

Mịt mờ màu trời xanh

Nhưng rồi bỗng nhớ em

Em không như thế nữa

Hôm ấy tiễn anh đi 

Cầm tay em hỏi nhỏ

Giờ anh là bộ đội

Em còn yêu anh không

Anh lính trẻ của em 

Cứ đi đi anh nhé

Quê nhà em vẫn đợi...