Ngẫm

Ngẫm

Nguyễn Thuỳ Linh 2017-02-27 20:22:26 12 1 0 0

"Ngẫm" là bài thơ viết về sự trầm tư, suy ngẫm trước cuộc đời mỗi người từ lúc được sinh ra đến khi chết đi.


Sinh ra tí tẹo bọc thai phôi

Ai biết rồi sau có luân hồi?

Đâu phải cứ tu rồi chính quả

Buồn vui, sướng khổ tại ai ơi?


Dòng sông không trôi về đỉnh núi

Cớ sao hận cả trời tự nhiên

Sinh ra phải xuôi theo trời đất

Ung dung, tự tại mới bình yên.


Cõi người có sinh ắt có tử

Về với đất một lẽ cũng như nhau,

Cũng là hoa, nén hương cài bát gạo

Hà tất chi ganh đua lẽ ở đời?


Sáng ta ngủ sao cho đẫy mắt,

Thức dậy ra thăm hỏi mọi nơi

Trời lạnh trà ngâm ngồi thư thái

Ấy là rong chơi trọn kiếp người…