Ngày nắng lên

Ngày nắng lên

Kiều Nguyễn 2017-02-27 20:51:05 59 0 0 0

Mưa là đau, đông là sầu. Nắng là hạnh phúc mai sau.


Đôi mắt buồn lóng lánh giọt sầu buông

như chất chứa cả khung trời nức nở

Đôi mắt cười khi nhìn nhành hoa nhỏ

tựa như cười chính ước mộng chìm sâu.


Đôi mắt ấy lâu không nhìn được nắng

chỉ nhìn mưa, nhìn tầng nước mờ sương

thương ký ức và phần tình tang thương

xin chút nắng vương trên đôi mắt ấy!


Để đôi mắt buồn thôi vấn vương

Để gối đầu thôi ướt mỗi đêm sương

Để bóng đã xa thôi tìm về trong kí ức

Để vực thẳm thôi ám ảnh tim yêu.


mong chút nắng lên cho mắt hạnh tươi yêu

Để chút nắng về đánh đổi những thê lương

Để mỗi mai mắt nhìn là ánh sáng

Để vạt nắng ngày đông tràn về là hạnh phúc!