Ngày xá tội vong nhân

Ngày xá tội vong nhân

Chu Long 2018-08-29 08:54:24 18 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Cuối nắng hạ màu lá vàng sắc ngả  

Mây thu mùa êm ả nhẹ nhàng trôi  

Cõi trần gian dương tục đất quê tôi  

Ngày báo hiếu Vu Lan rằm tháng 7.Khắp nhân gian nhà nhà ai đều thấy  

Cỗ hoa hương tiến vàng giấy trầu cau  

mõ chuông tiếng kinh cúng nguyện cầu  

Cho siêu thoát hương linh hồn âm giới.


Rằm tháng bảy ngày vong nhân xá tội 

Lễ tổ tiên lễ vái tạ ông bà  

Cúng vong hồn những người mẹ người cha  

Bóng hạc khuất nơi miền hoa đất phật.


Cúng chúng sinh không cửa nhà gia thất  

Không người thân hồn vất vưởng đó đây 

Kẻ giàu sang kẻ trộm cắp ăn mày  

Rằm tháng bảy hôm nay về hưởng lộc.  

21/8/2018 Chu Long-ảnh st