Ngày xá tội vong nhân

Ngày xá tội vong nhân

Chu Long 2018-08-29 08:54:24 12 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Cuối nắng hạ màu lá vàng sắc ngả  

Mây thu mùa êm ả nhẹ nhàng trôi  

Cõi trần gian dương tục đất quê tôi  

Ngày báo hiếu Vu Lan rằm tháng 7.Khắp nhân gian nhà nhà ai đều thấy  

Cỗ hoa hương tiến vàng giấy trầu cau  

mõ chuông tiếng kinh cúng nguyện cầu  

Cho siêu thoát hương linh hồn âm giới.


Rằm tháng bảy ngày vong nhân xá tội 

Lễ tổ tiên lễ vái tạ ông bà  

Cúng vong hồn những người mẹ người cha  

Bóng hạc khuất nơi miền hoa đất phật.


Cúng chúng sinh không cửa nhà gia thất  

Không người thân hồn vất vưởng đó đây 

Kẻ giàu sang kẻ trộm cắp ăn mày  

Rằm tháng bảy hôm nay về hưởng lộc.  

21/8/2018 Chu Long-ảnh stTội ác nhân loại

Tội ác nhân loại

Hyd Roux 29-06-2017 2 82 2 0 [Trinh thám]
Kẻ tội đồ

Kẻ tội đồ

Hyd Roux 01-07-2017 3 36 0 2 [Truyện dài]
Mặt nạ sát nhân

Mặt nạ sát nhân

Kim My 04-06-2017 5 56 0 0 [Truyện dài]
Buông chữ tình nhân

Buông chữ tình nhân

Thu Trang 28-02-2017 1 29 0 2 [Thơ]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 40 0 2 [Thơ]