Nghề nhà giáo

Nghề nhà giáo

Quang Đào Văn 2018-09-29 07:59:13 132 2 11 0

Có một nghề vẫn ngày đêm thầm lặng Đưa chuyến đò tri thức sang sông


Có một nghề yêu bảng đen phấn trắng
Yêu trẻ thơ những trong trắng tâm hồn
Có một nghề vẫn ngày đêm thầm lặng
Đưa chuyến đò tri thức sang sông

Nghề cao quý xưa nay nghề Nhà giáo
Bán tự vi sư, nhất tự vi sư
Một kho vàng không bằng một nang chữ
Nghề trồng người chẳng cao quý lắm ư?

Dù biên giới hay non cao, hải đảo
Cõng chữ thầy quyết khai phá văn minh
Nghề nhà giáo luôn luôn trọng đạo
Cả cuộc đời hết thảy vì học sinh

Cả cuộc đời chèo lái chuyến đò ngang
Tiễn trò đi là tìm thấy vinh quang
Bụi phấn rơi mái tóc thầy bạc trắng
Hiến dâng đời lặng lẽ vẻ vang.Nghề giáo viên

Nghề giáo viên

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 40 0 0 [Thơ]
Nghề giáo

Nghề giáo

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 20 0 0 [Thơ]
Cô giáo! Tôi yêu em!

Cô giáo! Tôi yêu em!

Thiên Thần Sao Hôm 01-03-2017 2 374 2 0 [Tiểu thuyết]
Vợ lính - Chồng cô giáo

Vợ lính - Chồng cô giáo

Lan Huong Nguyen 19-06-2018 1 29 0 0 [Thơ]
Nghề mẹ

Nghề mẹ

Green Apple 02-03-2017 1 26 1 0 [Truyện ngắn]
Nghề của bố

Nghề của bố

Quang Đào Văn 03-11-2018 1 20 1 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 15-05-2019 64 1578 3 5 [Truyện dài]
Vịnh sử

Vịnh sử

Quang Đào Văn 02-05-2019 2 130 0 0 [Thơ]
Lời nàng Cám

Lời nàng Cám

Trịnh Ngọc Lâm 26-04-2019 1 77 0 0 [Thơ]