Nghiêng một góc trời

Nghiêng một góc trời

Quang Nguyễn 2018-07-06 19:37:46 50 0 0 0

Nghiêng đi một góc trời Để hồn tôi trở lại Một thuở còn ngây ngô Suy tư chuyện con nít.


Nghiêng một góc trời

Nghiêng đi một góc trời

Để hồn tôi trở lại

Một thuở còn ngây ngô

Suy tư chuyện con nít.


Nghiêng đi một góc trời

Cho tình ai trôi dạt

Lại về cạnh bên tôi

Để tôi thôi mong chờ.


Nghiêng đi một góc trời

Là nghiêng cả một đời

Nghiêng về con đường vắng

Để mình tôi bước qua.


Và nghiêng một góc trời

Dành cho ai mệt mỏi

Chênh vênh giữa dòng đời.


Nghiêng qua và nhìn lại

Long mình vẫn cứ vững

Dù đời có ngã nghiêng...


Quang