Người giấu mặt

Người giấu mặt

Thuy Tran 2017-02-28 22:27:42 108 0 0 0

Tự nhiên nhớ tới cái câu hồi lâu ai cũng đăng: "Em là cô gái mang hài đỏ bỏ cả thế giới để theo anh" nên nghĩ ra bài này. Đây là tác phẩm mới nhất của mình, mong mọi người ủng hộ.


Em là cô gái 

Tâm hồn rất nhỏ

Đến thế giới này

Với trái tim nhỏ.


Nhỏ đã sao hả?

Đầy màu đỏ

Màu của nhiệt huyết

Đầy nồng nàn yêu thương.


Yêu màu hồng nhiều

Thích màu xanh hòa bình

Xanh cây, mây trắng

Còn da cam, cam, huyết dụ


Nhiều, nhiều lắm

Những thứ em thích

Cả anh - người giấu mặt

Chấp nhận em không nè?