Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ

Quang Đào Văn 2019-06-03 13:11:53 26 0 0 0

Thơ Đào Quang


Bình Định sinh ra một vĩ nhân
Quang Trung hoàng đế giỏi vô ngần
Dẹp tan Nguyễn, Trịnh lo vì nước
Đại phá Xiêm, Thanh cứu bởi dân
Tốc chiến xuất thần ai sánh kịp
Thành công vang dội đứng đầu quân
Tiếc thay áo vải anh hùng ấy
Dang dở cơ đồ đấng minh quân.