Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ

Quang Đào Văn 2019-06-03 13:11:53 6 0 0 0

Thơ Đào Quang


Bình Định sinh ra một vĩ nhân
Quang Trung hoàng đế giỏi vô ngần
Dẹp tan Nguyễn, Trịnh lo vì nước
Đại phá Xiêm, Thanh cứu bởi dân
Tốc chiến xuất thần ai sánh kịp
Thành công vang dội đứng đầu quân
Tiếc thay áo vải anh hùng ấy
Dang dở cơ đồ đấng minh quân.Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

Quang Đào Văn 03-06-2019 1 7 0 0 [Thơ đường luật]
Mộng ngàn thu

Mộng ngàn thu

Thiên Yết 06-06-2019 1 9 0 0 [Ngôn tình]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 15-05-2019 64 1653 3 5 [Truyện dài]
Vịnh sử

Vịnh sử

Quang Đào Văn 02-05-2019 2 137 0 0 [Thơ]
Lời nàng Cám

Lời nàng Cám

Trịnh Ngọc Lâm 26-04-2019 1 95 0 0 [Thơ]