Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

Quang Đào Văn 2019-06-03 13:16:50 7 0 0 0

Thơ Đào Quang


Đời đời nhớ mãi bậc danh nhân
Khai sáng hậu Lê nhất trọng thần
Nguyễn Trãi hết lòng trung với nước
Ức Trai một dạ hiếu cùng dân
Anh hùng dân tộc vang muôn thuở
Văn hiến một thời xứng vĩ nhân
Sử sách xem qua ai được thế
Tấm lòng son sắt sáng khuê tâm.Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ

Quang Đào Văn 03-06-2019 1 6 0 0 [Thơ đường luật]
Mộng ngàn thu

Mộng ngàn thu

Thiên Yết 06-06-2019 1 9 0 0 [Ngôn tình]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 15-05-2019 64 1653 3 5 [Truyện dài]
Vịnh sử

Vịnh sử

Quang Đào Văn 02-05-2019 2 137 0 0 [Thơ]
Lời nàng Cám

Lời nàng Cám

Trịnh Ngọc Lâm 26-04-2019 1 95 0 0 [Thơ]