Nhìn lại bóng đá Việt Nam năm 2018

Nhìn lại bóng đá Việt Nam năm 2018

Quang Đào Văn 2018-12-30 18:29:51 17 0 0 0

Thơ Đào Quang


Khép lại một năm quá tuyệt vời

Tự hào bóng đá Việt Nam ơi!

Thường Châu kỳ tích vang châu Á

Hà Nội đón mừng cúp, chiếm ngôi

Giải tỏa mười năm cơn khát cúp

Vươn ra biển lớn sợ chi đời

Hai không mười chín nào mơ tiếp...

Dấu mốc vàng son thời của thời.