Nhớ chiều thu ấy

Nhớ chiều thu ấy

Chu Long 2018-08-07 19:36:30 20 0 0 0

Thơ Chu Long


Đêm mùa thu dạ mùa đông  

Vai gầy chiếc bóng má hồng bạc phai  

Cô đơn nuốt tiếng thở dài 

Bâng khuâng gợi nhớ bóng ai ngày nào.


Tay gom nhặt mảnh vụn sao 

Sợi vàng trăng chín gói vào cất đi  

Vơ màu cỏ mượt bờ mi  

Cùng mùi hương vị dậy thì của hoa. 


Bàn tay hứng giọt sương sa  

Xoa vào nỗi nhớ hôm qua của người  

Đêm thu lá úa vàng rơi 

Tiếng nghe xào xạc chơi vơi lạ lùng. 


Thả hồn vào cõi mông lung 

Nghe trong tim dạ tâm rung bồi hồi 

Nhớ hương da ngọt vị môi 

Mùi thơm bờ cỏ bãi bồi bên sông.Chiều thu mãi nhớ

Chiều thu mãi nhớ

Chu Long 05-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Phố biển chiều thu

Phố biển chiều thu

Chu Long 05-08-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Nắng hồng chiều thu

Nắng hồng chiều thu

Chu Long 05-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thu chiều ấy mãi trong tôi

Thu chiều ấy mãi trong tôi

Chu Long 05-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Hà Nội chiều mùa thu

Hà Nội chiều mùa thu

Chu Long 06-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Thu chiều

Thu chiều

Chu Long 05-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 24 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 11 0 0 [Thơ]