Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 2018-09-22 14:01:36 30 0 0 0

Thơ Đào Quang


Đâu đây cơn gió thoảng

Heo may báo thu về

Lặng lẽ loài hoa cỏ

Tím biếc cả triền đê


Lá phai màu nắng mưa

Sương giăng chiều nhạt nắng

Thu về em biết chưa?

Hay vô tình lơ đãng


Tôi bồi hồi xao xuyến

Cứ mỗi độ thu về

Nhớ không em chiều tím?

Nhặt cỏ may bờ đê.Mùa thu nhớ không em

Mùa thu nhớ không em

Chu Long 05-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 88 0 0 [Thơ]
Mùa thu không trở lại

Mùa thu không trở lại

Nobi Ta 12-03-2017 1 15 0 0 [Thơ]
Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Chu Long 29-08-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Hội An mùa không em

Hội An mùa không em

Lan Huong Nguyen 04-07-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Tháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 155 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]