Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 2018-09-22 14:01:36 34 0 0 0

Thơ Đào Quang


Đâu đây cơn gió thoảng

Heo may báo thu về

Lặng lẽ loài hoa cỏ

Tím biếc cả triền đê


Lá phai màu nắng mưa

Sương giăng chiều nhạt nắng

Thu về em biết chưa?

Hay vô tình lơ đãng


Tôi bồi hồi xao xuyến

Cứ mỗi độ thu về

Nhớ không em chiều tím?

Nhặt cỏ may bờ đê.Mùa thu nhớ không em

Mùa thu nhớ không em

Chu Long 05-08-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 94 0 0 [Thơ]
Mùa thu không trở lại

Mùa thu không trở lại

Nobi Ta 12-03-2017 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Chu Long 29-08-2018 1 25 0 0 [Thơ]
Hội An mùa không em

Hội An mùa không em

Lan Huong Nguyen 04-07-2018 1 31 0 0 [Thơ]
Tháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 166 0 0 [Thơ]
Ký ức đánh rơi

Ký ức đánh rơi

Bình Nhi 11-02-2019 1 12 0 0 [Thơ]
Khoảng trời lạc

Khoảng trời lạc

Bình Nhi 11-02-2019 1 15 0 0 [Thơ]
Yêu lầm

Yêu lầm

Winny Bùi 26-01-2019 1 33 0 0 [Thơ]
Kẻ yêu thầm

Kẻ yêu thầm

Winny Bùi 25-01-2019 1 31 0 0 [Thơ]
Yêu thầm hay yêu lầm

Yêu thầm hay yêu lầm

Winny Bùi 22-01-2019 1 146 0 0 [Tình yêu]
Hôm nay bạn mệt không?

Hôm nay bạn mệt không?

Ánh Tuyết 21-01-2019 1 23 0 0 []