Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 2018-09-20 23:09:36 20 0 0 0

Gửi tặng những bạn vừa ra trường, hay vừa chuyển cấp, vừa chia tay bạn bè và thầy cô.


Chương 1

         

Lưu bút trên trang vở

Là màu mực tím đây!

Từng nét chữ tràn đầy

Một nỗi niềm mong nhớ!

Ôi ! một màu mực tím

Mang nỗi nhớ thầy cô

Đến bao giờ cho hết

Nỗi nhớ buồn này đây

Từng nét chữ trang vở

Bạn ơi! có đang nhớ?

Nhớ ngày tháng học trò

Nhớ ngày ta ngây dại

Nhớ ngày mình bên nhau.

Nhớ thầy và nhớ cô

Nhớ tiếng giảng của thầy

Nhớ tiếng phấn của cô

Nhớ biết bao nhiêu điều

Nhớ một màu mực tím

Nhớ một mái trường xưa.