Nhớ Saigon

Nhớ Saigon

Trịnh Ngọc Lâm 2019-01-17 22:51:12 25 0 0 0


Ngày ấy hẹn giữa Sài thành ai có nhớ 

Có một người tay nắm chặt cành hoa 

Đào nhú nụ e ấp xuýt xoa 

Bởi diễm lệ hoa mai vàng lung linh rực nắng

Ai đã hứa dẫn ai lắng nghe chuông vọng mái Nhà thờ 

Và ai đã cùng ai ngắm bình minh nhú nắng 

Hôm nay lòng trống vắng 

Vẫn sương mù giá lạnh miền bắc. 

Mùa đông!


Năm nay đào chắc sẽ lại ửng má hồng phai 

Và miền nam chắc vẫn sắc vàng rực rỡ 

Chỉ là... 

Chỉ là gặp gỡ... 

Rằng người ơi gặp gỡ  

Để làm chi?