Nhớ về một thuở

Nhớ về một thuở

Trịnh Ngọc Lâm 2019-01-17 22:46:14 30 0 0 0


Bỗng hồi về kí ức xa xăm
Con đường xưa 
ngoằn nghèo bên lưng núi
Dòng Nậm Mo vang vang tiếng suối
Ôi xa rồi! 
Ngày ấy trong tôi...

Tuổi trẻ bồi hồi 
Ngày đầu lên bục giảng
Đàn em thơ
Dĩ vãng
Mắt hồn nhiên
Còn bạn bè tôi nữa...
Giờ đâu?

Dòng đời lắm bể dâu
Ta trôi xuôi dòng về miền xa xa lắm
Để bây giờ ngồi ngắm
những kỷ niệm 
gửi gắm 
những ngày xưa!

Lòng tắm 
những cơn mưa
Quan Sơn trong tôi 
khăn mây quàng lưng núi
Ai đắm mình 
dòng suối
Ai biết rằng 
có ai nhớ về ai...