Những năm tháng xưa

Những năm tháng xưa

Anhs Dang 2017-10-09 21:03:43 33 0 0 0

Thời gian cứ thoảng thoi đưa. Cứ đi, đi mãi chẳng chờ một ai


Vào một ngày trong xanh gió mát

Con nhớ lại những năm tháng ngày xưa

Có hàng hoa đỏ trải muôn nơi

Có hoa xoan rụng đầy trước ngõ

Có cánh thường xuân trải đỏ trên thềm


Ấy vậy thời gian cứ thoảng thoi đưa

Cứ đi, đi mãi chẳng chờ một ai

Chờ hoài rồi lại ngẩn ngơ

Để rồi nuối tiếc, tiếc hoài ngóng trông

Giờ đây chỉ muốn trong lòng

Cơm canh giản dị trà ngon tình người

Trò chuyện cùng với mẹ cha

Cười đùa vui vẻ an nhiên một đời

Cảm ơn cha mẹ sinh ra

Cho con nét đẹp trí minh cùng người

Mai sau con lớn lên người 

Đền ơn báo đáp công cha mẹ hiền.