Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:09:58 10 0 0 0


Mênh mang gió cuốn xa vời 
Trời xanh, biển rộng như mời riêng ta
Nào ngờ trời quá cao xa
Còn đời dâu bể ôm ta vào lòng

Muốn đời tự tại như rồng
Nhưng đời lại cuộn chất chồng niềm đau
Đã đành muốn sướng trước sau
Nào đâu có biết được câu biển đời 

Chờ ai dù cả cuộc đời
Dù cho dẫu có xa vời như mây
Giọt sầu vương rớt đâu đây
Bao nhiêu giọt nhớ như dây vướng mành

Đành mong chỉ một ngày lành
Đành mong chỉ sống chân thành với nhau
Đành mong người sẽ về mau
Đành mong đời đẹp vàng thau với đời...