Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-12 20:06:18 7 0 0 0


Mênh mang gió cuốn xa vời 
Trời xanh, biển rộng như mời riêng ta
Nào ngờ trời quá cao xa
Còn đời dâu bể ôm ta vào lòng

Muốn đời tự tại như rồng
Nhưng đời lại cuộn chất chồng niềm đau
Đã đành muốn sướng trước sau
Nào đâu có biết được câu biển đời 

Chờ ai dù cả cuộc đời
Dù cho dẫu có xa vời như mây
Giọt sầu vương rớt đâu đây
Bao nhiêu giọt nhớ như dây vướng mành

Đành mong chỉ một ngày lành
Đành mong chỉ sống chân thành với nhau
Đành mong người sẽ về mau
Đành mong đời đẹp vàng thau với đời...Niềm tin

Niềm tin

Trịnh Ngọc Lâm 23-01-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Niềm tin đi lạc

Niềm tin đi lạc

Ngọc Thư 02-10-2017 1 11 0 1 [Truyện ngắn]
Niềm vui ... lưng chừng ..

Niềm vui ... lưng chừng ..

Đinh Minh Huệ 14-03-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Zoe

Zoe

Anh Thu 19-03-2018 2 27 0 0 [Tiểu thuyết lãng mạn]
Quê tôi

Quê tôi

Trí Minh Quách 18-03-2018 1 35 0 0 [Thơ]
Con đê làng

Con đê làng

Trí Minh Quách 18-03-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Tháng Ba nay

Tháng Ba nay

Dũng Nguyên 18-03-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Đao Trung Chi Vương

Đao Trung Chi Vương

Phạm Văn Trường 17-03-2018 31 1011 2 9 [Kiếm hiệp]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 12-03-2018 63 976 2 6 [Truyện dài]