Niệm đông

Niệm đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-21 09:39:03 4 0 0 0


Tôi xòe bàn tay đếm ngón tay
Vết chai đã lấp sợi gân gầy
Mới hay sương gió vương đầy
Hôm nay điểm lại tìm ngày vui đâu?

Như cành liễu đuổi sầu nhờ gió
Tóc thướt tha đem giấu bể dâu
Thời gian nước chảy qua cầu
Tuyết sương đã điểm, ngày đầu giờ xa.

Cánh cò trắng chân trời đã khuất
Bờ cát dài nào bắt hình dong
Ai còn đem lắc sầu đong
Ba thu dồn với ba đông một ngày...Chấp Niệm

Chấp Niệm

Hieu Pham 22-03-2017 6 154 2 0 [Cổ trang]
Hoài niệm

Hoài niệm

Hòa Lê 20-03-2017 1 37 0 0 [Thơ]
Hoài Niệm

Hoài Niệm

Hoàng Thanh 05-03-2017 1 17 0 0 [Truyện ngắn]
Kỷ niệm dịu êm

Kỷ niệm dịu êm

Van Tran 26-02-2017 1 12 0 0 [Thơ]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 91 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]