Thoảng

Thoảng

Trịnh Ngọc Lâm 2019-04-21 15:04:49 45 0 0 0


THOẢNG

Hình như 
em thấy bóng ai kia 
chói lóa 
cổng làng
Phải là anh 
- Chàng trai từ thuở xưa 
gây nhớ
Ngày ấy 
nắng cõng cơn gió nhẹ
Thoảng vào hồn 
xua đi 
những nhớ nhung.

Em không còn ngại tim côi
Vì đã quá quen chuỗi ngày qua 
một mình 
đan đêm tối
Nước mắt 
chẳng đẫm 
trên êm gối
Em 
tự dạy mình 
phải vượt những sầu cay

Con tim 
tưởng đã lành 
những vết cứa ngày xanh
Có đâu ngờ 
hôm nay rỉ ra 
bao ỉ âm 
ngày tháng cũ
Những con chim 
trên cành lá vàng 
ủ rũ
Gió còn vờn 
trên những cánh diều thu

Ngàn sao nay 
hay vẫn sao xưa 
trong mây trốn náu?
Có xuống 
cùng uống cạn 
mảnh trăng say?