Niềm vui ... lưng chừng ..

Niềm vui ... lưng chừng ..

Đinh Minh Huệ 2017-03-14 18:09:47 8 0 0 0

Có những nỗi nhớ chẳng bởi khoảng cách không gian, mà bởi lòng người ...


Em và anh ... khoảng cách
Thế là ... cứ dửng dưng
Câu chuyện cứ lưng chừng
Niềm vui thành cóp nhặt

Buồn đong đầy ánh mắt
Gửi nỗi nhớ chơi vơi
Xa tận cuối chân trời
Nỗi niềm riêng, ai hiểu?Vui lên nào bé ơi

Vui lên nào bé ơi

Lạc Vũ 08-08-2017 1 14 0 0 [Thơ]
Ngày vui

Ngày vui

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]