Niềm vui ... lưng chừng ..

Niềm vui ... lưng chừng ..

Đinh Minh Huệ 2017-03-14 18:09:47 10 0 0 0

Có những nỗi nhớ chẳng bởi khoảng cách không gian, mà bởi lòng người ...


Em và anh ... khoảng cách
Thế là ... cứ dửng dưng
Câu chuyện cứ lưng chừng
Niềm vui thành cóp nhặt

Buồn đong đầy ánh mắt
Gửi nỗi nhớ chơi vơi
Xa tận cuối chân trời
Nỗi niềm riêng, ai hiểu?Vui lên nào bé ơi

Vui lên nào bé ơi

Lạc Vũ 08-08-2017 1 14 0 0 [Thơ]
Ngày vui

Ngày vui

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11308 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 36 0 0 [Thơ]