Niềm vui ... lưng chừng ..

Niềm vui ... lưng chừng ..

Đinh Minh Huệ 2017-03-14 18:09:47 11 0 0 0

Có những nỗi nhớ chẳng bởi khoảng cách không gian, mà bởi lòng người ...


Em và anh ... khoảng cách
Thế là ... cứ dửng dưng
Câu chuyện cứ lưng chừng
Niềm vui thành cóp nhặt

Buồn đong đầy ánh mắt
Gửi nỗi nhớ chơi vơi
Xa tận cuối chân trời
Nỗi niềm riêng, ai hiểu?