Niềm vui ... lưng chừng ..

Niềm vui ... lưng chừng ..

Đinh Minh Huệ 2017-03-14 18:09:47 6 0 0 0

Có những nỗi nhớ chẳng bởi khoảng cách không gian, mà bởi lòng người ...


Em và anh ... khoảng cách
Thế là ... cứ dửng dưng
Câu chuyện cứ lưng chừng
Niềm vui thành cóp nhặt

Buồn đong đầy ánh mắt
Gửi nỗi nhớ chơi vơi
Xa tận cuối chân trời
Nỗi niềm riêng, ai hiểu?Vui lên nào bé ơi

Vui lên nào bé ơi

Lạc Vũ 08-08-2017 1 13 0 0 [Thơ]
Niềm tin

Niềm tin

Trịnh Ngọc Lâm 23-01-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 89 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 13 0 0 [Thơ]