Nỗi lòng của đại dương hay nỗi lòng của biển cả bao la?

Nỗi lòng của đại dương hay nỗi lòng của biển cả bao la?

Anhs Dang 2017-05-26 20:34:35 78 1 0 0

Cho tôi gửi những nỗi lòng thầm kín của mình tới những con sóng ngoài biển khơi


Đại dương bao la

Cho tôi gửi những thầm kín của ngày xưa

Tới những con sóng ngoài biển khơi

Sóng mang theo những ký ước tươi đẹp

Thắp lên ước mơ cho đời.


Biển cả bao la dưới muôn trùng sóng biếc

Biển sẽ mang theo những niềm tin ấy

Niềm tin về ngày mai tươi đẹp 

Mang tình yêu của biển cả tới muôn nơi.


Hãy bước tiếp và hi vọng ngày mai tươi sáng

Về một tình yêu thương con người

Về một tình yêu với biển cả 

Về miền hoang oải của ngày qua

Cho tôi gửi lại những thứ của ngày xưa.