Nỗi nhớ tháng ba

Nỗi nhớ tháng ba

Đinh Minh Huệ 2017-03-19 19:45:45 39 0 1 0

Nỗi niềm riêng em gửi vào trong gió Hương say nồng có vợi nửa nét xuân?


Xuân về rồi mà sao nắng chẳng sang 

Để mưa bụi ướt nhòe lên mi mắt 

Chẳng kịp trốn mưa, ướt áo dài em mặc 

Tại nắng chẳng về ... tại anh cứ xa ...


Em dỗi hờn ghen tị với cỏ hoa 

Vẫn thắm tươi trong xuân nồng hây hẩy 

Để mình em nỗi buồn vương tơ ấy 

Cỏ hoa nào xoa dịu nỗi nhớ mong


Ở phương xa, anh có nhớ hay không? 

Màu tháng ba rợp trời hoa gạo đỏ 

Nỗi niềm riêng em gửi vào trong gió 

Hương say nồng có vợi nửa nét xuân?

Ngọc Huyền 2017-05-20 00:09:22
Để mình e nỗi buồn vương tơ ấy Cỏ hoa nào xoa dịu nỗi nhớ mong


Nỗi nhớ tháng năm

Nỗi nhớ tháng năm

Phương Kem 27-04-2017 1 430 0 0 [Tản văn]
Nỗi nhớ tháng 7

Nỗi nhớ tháng 7

Anhs Dang 14-07-2017 1 40 1 0 [Thơ]
Tháng Ba nay

Tháng Ba nay

Dũng Nguyên 18-03-2018 1 65 0 0 [Thơ]
Thì thầm tháng Ba

Thì thầm tháng Ba

Nguyễn Cúc 30-03-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Về tháng ba

Về tháng ba

Lan Huong Nguyen 06-07-2018 1 11 0 2 [Thơ]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 41 0 2 [Thơ]