Ơ thương

Ơ thương

Minh Marie 2017-04-14 07:28:16 5 0 0 0

Là một tác phẩm thể hiện nhận thức của người con về sự hy sinh cao cả mà bình dị của người Mẹ


Cuộc đời mỗi người chỉ có một người Mẹ

Ơ thương Mẹ thức dầm sương

Tết Gà dậy sớm nhuộm đường chợ quê.

Trời đen - đen lạnh tái tê

 Thong dong tự tại chẳng nề chẳng than.

Ơ thương Mẹ dọn trang hoàng

Nhà son cấp bốn, áo choàng cấp hai.

Mai vàng chầm chậm lai rai

Nở đầy ôm Tết khoan thai trọn lòng.

Ơ thương Mẹ ngóng- đợi- trông

Đứa con thành phố cạn Đông lại về.

Con về Mẹ lại tỉ tê

Sáng mai chợ sớm Tết kề xuân sang.

                (Hết)Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 240 0 3 [Thơ]
Thương người vá trăng

Thương người vá trăng

Hoàng Oanh 05-08-2018 1 211 1 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 32 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]