Ơ thương

Ơ thương

Minh Marie 2017-04-14 07:28:16 6 0 0 0

Là một tác phẩm thể hiện nhận thức của người con về sự hy sinh cao cả mà bình dị của người Mẹ


Cuộc đời mỗi người chỉ có một người Mẹ

Ơ thương Mẹ thức dầm sương

Tết Gà dậy sớm nhuộm đường chợ quê.

Trời đen - đen lạnh tái tê

 Thong dong tự tại chẳng nề chẳng than.

Ơ thương Mẹ dọn trang hoàng

Nhà son cấp bốn, áo choàng cấp hai.

Mai vàng chầm chậm lai rai

Nở đầy ôm Tết khoan thai trọn lòng.

Ơ thương Mẹ ngóng- đợi- trông

Đứa con thành phố cạn Đông lại về.

Con về Mẹ lại tỉ tê

Sáng mai chợ sớm Tết kề xuân sang.

                (Hết)