Ơi Bách nhật

Ơi Bách nhật

Phongx 2017-03-08 17:08:39 64 0 3 0

Ơi Bách nhật, ai cho em sắc thắm


Ơi Bách nhật, ai cho em sắc thắm

Tím một đời, ai lỡ đắm, lỡ say

Vội đi đâu em chỉ ghé trăm ngày

Để heo hắt trên tay lời chưa ngỏ...

Minh Mốc 2017-03-10 10:56:46
chào Phongx, cta lại gặp nhau ở đây :)
Phongx 2017-03-13 09:00:59
hihi. Em thấy chị Minh Mốc xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng nghĩ chưa gia chúng ta đã gặp nhau ở đâu luôn. hề!
Minh Mốc 2017-03-13 09:43:28
chúng ta viết trong tập truyện ngắn Ngày mai trời lại sáng ^^