Phản Thân

Phản Thân

Võ Trọng Hiếu 2017-05-09 14:15:37 90 0 0 0

Bị dòng thời gian ném về quá khứ quá nhiều lần, trí óc cậu hầu như đã quên hết mọi thứ, thậm chí việc thích một người cũng không phân định được là đúng hay sai, chỉ cảm thấy rằng nếu tiếp tục giữ lại thứ tình cảm sai biệt đó sẽ làm trái tim cậu ngày đêm chết ngạt.