Phương xa ấy

Phương xa ấy

Hẹn Mùa Tuyết Tan 2017-06-17 20:40:36 14 1 0 0

Nguoi ra đi bỏ lại em một mình nơi đây.Liệu bây giờ nơi ấy anh có đang hạnh phúc.


Phương ấy bây giờ có rét không? 

Màu nắng nơi em vẫn ửng hồng 

Xót xa xin gửi về thương nhớ 

Mong ấm lòng anh những tháng đông. 


Cơn gió giờ đây khẽ lặng thầm 

Như lòng em nặng nỗi mênh mông 

Như mưa trắng phủ dòng kí ức 

Người vắng nơi này ấm như không.