Phương xa ấy

Phương xa ấy

Hẹn Mùa Tuyết Tan 2017-06-17 20:40:36 13 1 0 0

Nguoi ra đi bỏ lại em một mình nơi đây.Liệu bây giờ nơi ấy anh có đang hạnh phúc.


Phương ấy bây giờ có rét không? 

Màu nắng nơi em vẫn ửng hồng 

Xót xa xin gửi về thương nhớ 

Mong ấm lòng anh những tháng đông. 


Cơn gió giờ đây khẽ lặng thầm 

Như lòng em nặng nỗi mênh mông 

Như mưa trắng phủ dòng kí ức 

Người vắng nơi này ấm như không. Yêu xa

Yêu xa

La Lune 24-02-2017 9 298 3 8 [Truyện dài]
Mùa Xa Nhau

Mùa Xa Nhau

Huong Kun's 23-04-2017 3 126 0 8 [Truyện ngắn]
Gửi anh xa nhớ...

Gửi anh xa nhớ...

Mộc Miên 20-03-2017 1 63 0 2 [Tâm sự]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 12 1 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]