Quê tôi

Quê tôi

Trí Minh Quách 2018-03-18 15:09:57 49 0 0 0


Tôi yêu cuộc sống quê tôi 

Yêu con đường nhỏ, rong chơi những ngày... 

Trên đồng lúa chín hương bay 

Sông quê êm ả, đò ai xuôi dòng? 

Những chiều bắt cá giữa đồng 

Bạn bè quấn quýt, còn không tôi tìm. 

Giọng hò mẹ hát ru đêm 

Cho tôi ngọt những êm đềm xa xưa...Quê tôi

Quê tôi

Chu Long 26-06-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Tình quê

Tình quê

Nam Nguyen 03-05-2017 1 594 6 45 [Thơ]
Gợi nhớ quê hương

Gợi nhớ quê hương

Nobi Ta 19-03-2017 1 85 0 0 [Thơ]
Quê hương Kinh Bắc

Quê hương Kinh Bắc

Đinh Minh Huệ 04-03-2017 1 25 1 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]