Quê tôi

Quê tôi

Trí Minh Quách 2018-03-18 15:09:57 51 0 0 0


Tôi yêu cuộc sống quê tôi 

Yêu con đường nhỏ, rong chơi những ngày... 

Trên đồng lúa chín hương bay 

Sông quê êm ả, đò ai xuôi dòng? 

Những chiều bắt cá giữa đồng 

Bạn bè quấn quýt, còn không tôi tìm. 

Giọng hò mẹ hát ru đêm 

Cho tôi ngọt những êm đềm xa xưa...Quê tôi

Quê tôi

Chu Long 26-06-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Tình quê

Tình quê

Nam Nguyen 03-05-2017 1 595 6 45 [Thơ]
Gợi nhớ quê hương

Gợi nhớ quê hương

Nobi Ta 19-03-2017 1 106 0 0 [Thơ]
Quê hương Kinh Bắc

Quê hương Kinh Bắc

Đinh Minh Huệ 04-03-2017 1 27 1 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 25 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 11 0 0 [Thơ]