Quy luật

Quy luật

Chu Long 2018-07-09 07:56:41 9 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Sáng sớm nay khi ta vừa thức dậy 

Chợt giật mình thấy mấy sợi tóc rơi 

Trắng như vôi phơi thân dưới mặt trời  

Chiều đang xuống đường đời dần co lại.

 

Trong mênh mông thấy lòng mình trống trải  

Trái đất này ta còn lại bao lâu  

Đích gặp nhau dù cao thấp nghèo giàu  

Cũng chỉ một miếng đất màu sắc đất.

 

Giờ mời biết những điều mình cần nhất  

Sống ở đời đừng đánh mất tình yêu 

Chớ tham lam chớ mơ cái lợi nhiều  

Mang sao được khi bóng chiều tắt nắng.

 

Sáng sớm nay thấy lòng mình trống vắng  

Cảm giác rằng khoảng lặng sắp xảy ra  

Cũng phải thôi bởi mình đã về già  

Điều sẽ đến…bNó ắt là phải đến! 

Thơ Chu long-ảnh internet

 0