Rét nàng bân

Rét nàng bân

Lan Huong Nguyen 2018-07-09 10:11:32 13 0 0 0

Thơ Nguyễn Lan Hương


Tác giả Nguyễn Lan Hương

Trời buông cái rét nàng bân 
Áo may chưa mặc lữa lần mãi sao
Bơ vơ cái rét ngọt ngào
Hiu hiu cái gió chênh chao cuối mùa.

Áo khăn em để gió đùa
Tháng tư bé lại cho vừa bằng em
Ngại ngùng tôi giấc mơ êm 
Ngỡ ngàng chút nắng rơi mềm nét môi.

Nàng Bân đan áo kịp rồi 
Sao tôi chẳng kịp tìm tôi cuối mùa...
LHN 7-4-2018
Rét nàng Bân

Rét nàng Bân

Đinh Minh Huệ 21-03-2017 1 20 0 0 [Thơ]
Nàng và hoa quỳnh

Nàng và hoa quỳnh

Lan Huong Nguyen 20-06-2018 1 113 0 0 [Thơ]
Nàng Thơ

Nàng Thơ

Hà Thu 31-08-2017 1 40 0 0 [Truyện ngắn]
Nàng ấy không thích ta

Nàng ấy không thích ta

Chi Nhân Vô Tâm 19-08-2017 0 32 0 0 []
Vịnh sử

Vịnh sử

Quang Đào Văn 10-04-2019 2 92 0 0 [Thơ]
Hồi

Hồi

Trịnh Ngọc Lâm 06-04-2019 1 30 0 0 [Thơ]
Mộng

Mộng

Trịnh Ngọc Lâm 26-03-2019 1 44 0 0 [Thơ]