Sân ga buồn

Sân ga buồn

Hẹn Mùa Tuyết Tan 2017-06-10 12:58:58 20 1 0 0

Tôi viết cho những ai đang chơi vơi giữa một mối tình sầu.


Sân ga buồn ôm niềm đau nhỏ 

Mưa cũng buồn mưa khóc cả chiều thu 

Liệu phương xa có giông tố mịt mờ

Khiến con tàu chần chừ không về bến 

Nơi nào tàu qua nơi nào tàu đi đến 

Có sinh lòng thương mến những sân ga?