Sợ đông

Sợ đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-25 18:55:19 6 0 0 0


Có ai sợ mùa đông không?
Còn riêng em sợ lắm
Bởi mùa đông lạnh cóng
Xa bóng hình, xa cả tiếng thân thương...

Có ai sợ mùa đông không?
Còn riêng em sợ lắm
Mùa đông năm trước còn ríu rít
Mà nay thì chẳng tiếng chim reo...

Để hôm nay ngơ ngẩn dõi theo
Chút lá vàng dư thừa mùa thu cũ
Mây xám trời thức lòng ủ rũ
Cùng em tê tái với giá lạnh mùa đông

Có ai sợ mùa đông không?
Em hỏi dù biết chẳng có ai hồi đáp
Người còn bận với cuộc đời gấp gáp
Em cô sầu, đành ôm cả mùa đông...