Sợ đông

Sợ đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-25 18:55:19 6 0 0 0


Có ai sợ mùa đông không?
Còn riêng em sợ lắm
Bởi mùa đông lạnh cóng
Xa bóng hình, xa cả tiếng thân thương...

Có ai sợ mùa đông không?
Còn riêng em sợ lắm
Mùa đông năm trước còn ríu rít
Mà nay thì chẳng tiếng chim reo...

Để hôm nay ngơ ngẩn dõi theo
Chút lá vàng dư thừa mùa thu cũ
Mây xám trời thức lòng ủ rũ
Cùng em tê tái với giá lạnh mùa đông

Có ai sợ mùa đông không?
Em hỏi dù biết chẳng có ai hồi đáp
Người còn bận với cuộc đời gấp gáp
Em cô sầu, đành ôm cả mùa đông...Sợ yêu

Sợ yêu

Shine Bùi 09-06-2017 1 20 0 0 [Thơ]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 64 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 49 1 1 [Tản văn]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 17-01-2018 56 766 2 6 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8107 21 171 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]