Sợ đông

Sợ đông

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:16:07 9 0 0 0


Có ai sợ mùa đông không?
Còn riêng em sợ lắm
Bởi mùa đông lạnh cóng
Xa bóng hình, xa cả tiếng thân thương...

Có ai sợ mùa đông không?
Còn riêng em sợ lắm
Mùa đông năm trước còn ríu rít
Mà nay thì chẳng tiếng chim reo...

Để hôm nay ngơ ngẩn dõi theo
Chút lá vàng dư thừa mùa thu cũ
Mây xám trời thức lòng ủ rũ
Cùng em tê tái với giá lạnh mùa đông

Có ai sợ mùa đông không?
Em hỏi dù biết chẳng có ai hồi đáp
Người còn bận với cuộc đời gấp gáp
Em cô sầu, đành ôm cả mùa đông...Sợ yêu

Sợ yêu

Shine Bùi 09-06-2017 1 57 0 0 [Thơ]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 78 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 72 1 1 [Tản văn]
Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 58 3 10 [Tản văn]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 34 0 0 [Thơ]