Sợ đông

Sợ đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-25 18:55:19 6 0 0 0


Có ai sợ mùa đông không?
Còn riêng em sợ lắm
Bởi mùa đông lạnh cóng
Xa bóng hình, xa cả tiếng thân thương...

Có ai sợ mùa đông không?
Còn riêng em sợ lắm
Mùa đông năm trước còn ríu rít
Mà nay thì chẳng tiếng chim reo...

Để hôm nay ngơ ngẩn dõi theo
Chút lá vàng dư thừa mùa thu cũ
Mây xám trời thức lòng ủ rũ
Cùng em tê tái với giá lạnh mùa đông

Có ai sợ mùa đông không?
Em hỏi dù biết chẳng có ai hồi đáp
Người còn bận với cuộc đời gấp gáp
Em cô sầu, đành ôm cả mùa đông...Sợ yêu

Sợ yêu

Shine Bùi 09-06-2017 1 40 0 0 [Thơ]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 69 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 66 1 1 [Tản văn]
Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 49 3 10 [Tản văn]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 90 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]