Sống

Sống

Phương Kem 2017-05-10 21:21:02 16 0 0 0

Sống chậm, nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn.


Ai ơi sống ở trên đời

Nên gieo phúc hạnh cho đời thêm vui,

Ở đời chỉ biết mình thôi

Chẳng ai giúp đỡ mỗi khi ta buồn.


Cuộc đời còn lắm gian truân

Sống trong trời đất biết nào ngày mai,

Đừng nghĩ mình có tiền tài

Mà khinh mà ghét kẻ hiền, trắng tay.


Cuộc sống có luật trả vay

Bởi ta đâu biết thế nào ngày mai,

An nhiên tự tại giữa đời

Hãy như hoa nở giữa trời thanh xuân.

                                        - Thu Phương -

Cuộc sống mến yêu

Cuộc sống mến yêu

Vũ Lam Hiền 04-06-2017 1 93 0 8 [Thơ]
Thế nào là sống đúng?

Thế nào là sống đúng?

Vũ Lam Hiền 07-06-2017 1 22 0 0 [Thơ]
Sống ở trên đời.

Sống ở trên đời.

Shine Bùi 30-05-2017 1 15 0 2 [Thơ]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 15-01-2018 54 730 2 6 [Truyện dài]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Nhớ

Nhớ

Trịnh Ngọc Lâm 14-01-2018 1 6 0 0 [Thơ]