Sống

Sống

Phương Kem 2017-05-10 21:21:02 21 0 0 0

Sống chậm, nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn.


Ai ơi sống ở trên đời

Nên gieo phúc hạnh cho đời thêm vui,

Ở đời chỉ biết mình thôi

Chẳng ai giúp đỡ mỗi khi ta buồn.


Cuộc đời còn lắm gian truân

Sống trong trời đất biết nào ngày mai,

Đừng nghĩ mình có tiền tài

Mà khinh mà ghét kẻ hiền, trắng tay.


Cuộc sống có luật trả vay

Bởi ta đâu biết thế nào ngày mai,

An nhiên tự tại giữa đời

Hãy như hoa nở giữa trời thanh xuân.

                                        - Thu Phương -

Cuộc sống mến yêu

Cuộc sống mến yêu

Vũ Lam Hiền 04-06-2017 1 135 0 8 [Thơ]
Thế nào là sống đúng?

Thế nào là sống đúng?

Vũ Lam Hiền 07-06-2017 1 40 0 0 [Thơ]
Sống ở trên đời.

Sống ở trên đời.

Shine Bùi 30-05-2017 1 21 0 2 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11308 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 36 0 0 [Thơ]