Sống

Sống

Phương Kem 2017-05-10 21:21:02 21 0 0 0

Sống chậm, nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn.


Ai ơi sống ở trên đời

Nên gieo phúc hạnh cho đời thêm vui,

Ở đời chỉ biết mình thôi

Chẳng ai giúp đỡ mỗi khi ta buồn.


Cuộc đời còn lắm gian truân

Sống trong trời đất biết nào ngày mai,

Đừng nghĩ mình có tiền tài

Mà khinh mà ghét kẻ hiền, trắng tay.


Cuộc sống có luật trả vay

Bởi ta đâu biết thế nào ngày mai,

An nhiên tự tại giữa đời

Hãy như hoa nở giữa trời thanh xuân.

                                        - Thu Phương -

Cuộc sống mến yêu

Cuộc sống mến yêu

Vũ Lam Hiền 04-06-2017 1 124 0 8 [Thơ]
Thế nào là sống đúng?

Thế nào là sống đúng?

Vũ Lam Hiền 07-06-2017 1 38 0 0 [Thơ]
Sống ở trên đời.

Sống ở trên đời.

Shine Bùi 30-05-2017 1 21 0 2 [Thơ]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 41 0 2 [Thơ]