Tuổi trẻ, thất bại một lần thì đã sao

Tuổi trẻ, thất bại một lần thì đã sao

Thu Trang 2017-10-23 06:59:22 34 1 0 0

Thất bại thì đã sao, còn đôi tay, còn trí óc, gầy dựng lại không còn là vấn đề nữa!!!