Tâm tư người vùng sâu xa

Tâm tư người vùng sâu xa

Chu Long 2018-08-14 18:49:46 15 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1


Đứa bé nghèo miền núi: dạ thưa "Ô"  

Bao năm qua người bản xa mong mỏi 

Sáng điện về cho đêm đen bớt tối  

Cây cầu treo bắc qua suối mùa mưa.


Một ngôi trường cho lũ trẻ say sưa  

Học con chữ cho nó vừa cái bụng  

Đuổi cái xấu để cái tâm nó rộng  

Cho tiếng khèn chiêng trống có niềm vui.


Chỉ cần "Ô" bớt một miếng ăn thôi 

Bản xa có một góc đồi điện sáng  

Bớt một hớp cây cầu treo định dạng  

Mái trường yêu đậm bước dáng học trò.


Chỉ cần "Ô" không bớt - chẳng cần cho 

Dân bản sẽ những bữa no hàng quý  

Chỉ cần "Ô" của công đừng lãng phí  

Một mùa xuân Thiên ý sẽ xuân về.  

14/8/2018 Chu Long