Tản mạn về một nỗi buồn vô hình

Thu Trang 2017-11-17 22:17:52 149 0 0 0

Belial, Belial. Cô thật đẹp vì cô buồn, và đôi lúc cô thật buồn vì cô thật đẹp!