Tàu bay giấy

Tàu bay giấy

Quang Đào Văn 2018-10-07 08:04:38 23 0 0 0

Thơ Đào Quang


Ngày xưa thuở nhỏ hay chơi 

Phi tàu bay giấy lên trời để xem

Gấp tàu bay giấy giùm em 

Viết thơ vào đó gửi liền cho nhau 

Mong sao đời sẽ có nhau 

Phi công hai đứa hai đầu cùng tung 

Những khi trống đánh cắc tùng 

Tàu bay ai nhặt, ai dừng, ai phi 

Thế rồi cũng phải chia ly 

Theo gia đình sống em đi thị thành 

Nhìn tàu bay giấy mỏng manh 

Giấc mơ thuở bé chẳng thành... lứa đôi.

Bây giờ bên ấy phương trời 

Có ai nhớ lại một thời đã xa...