Tết là gì nhỉ?

Tết là gì nhỉ?

Anhs Dang 2018-01-26 21:48:19 19 0 0 0

Tết nhà bạn như nào? Tết nhà tôi đơn giản lắm!


Tết ơi Tết ơi

Tết là gì nhỉ?

Tết ơi Tết ơi!


Vào đêm ba mươi

Bố soạn đồ Tết

Mẹ bên mâm cúng

Chị ngồi trông bánh

Em xem Táo quân

Thời khắc giao thừa 

Ôi!!! 

Thật thiêng liêng

Hạnh phúc chúc mừng

Xuân sang đã đến

Tết ơi, Tết ơi!!!


Mặc quần áo xinh

Đi chúc ông bà

Sống lâu mạnh khỏe

Chúc cho bé con

Hay ăn chóng lớn

Chúc chị đôi mươi

Chăm ngoan, học giỏi

Chúc cho bố mẹ

Vui vẻ hạnh phúc

Chúc cho cậu mợ

Thêm cháu bế bồng

Chúc cho mọi người 

Vạn sự như ý

Tấn tài tấn lộc

Con cháu đầy đàn

Ngập tràn hạnh phúc

Tết ơi Tết ơi!