Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 2019-01-17 22:50:34 24 0 0 0


Tôi hỏi anh ngày ấy đã hứa gì
Mà hôm nay chỉ còn hơi gió bấc
Chẳng còn hoa mai vàng khoe sắc
Chỉ còn hoài niệm mình tôi với xa xăm

Những lời hứa giữa sương mù bỗng biệt tăm
Để rau răm mãi mỏi mòn chờ ánh dương tỏa nắng
Một tấm lòng trinh trong trắng
Đã héo mòn u ám với mây đen

Hay anh sợ hoa sẽ hờn, liễu sẽ nổi cơn ghen
Tôi có phải đâu nàng Kiều ủy mị
Nhưng vẫn cần chút tâm tình
Một chút Tố Như thôi.Ô hay cái anh này!

Ô hay cái anh này!

Tống Dung 19-01-2019 24 6553 17 79 [Ngôn tình]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 19-01-2019 55 11665 27 187 [Truyện dài]
Tháng chạp

Tháng chạp

Quang Đào Văn 16-01-2019 1 3 0 0 [Thơ]
Chuyện hôm qua

Chuyện hôm qua

Nguyễn Văn Tú 06-01-2019 1 99 1 0 [Truyện ngắn]