Tháng Ba nay

Tháng Ba nay

Dũng Nguyên 2018-03-18 07:02:40 65 0 0 0

Ta chưa đi được nửa đời. Đã buồn chân muốn dừng lại. Bởi lẽ xác thân ta mệt mỏi rã rời.


Tháng Ba nay, đổi thay nhiều quá 

Ngoài sân hoa cà chẳng còn tím 

Nàng Bân chẳng còn đan áo cho chồng 

Tháng Ba nay, chắc chỉ toàn gió với giông 

Đời đâu phải dòng sông mà êm đềm trôi mãi? 

Ta chưa đi được nửa đời...

Đã buồn chân muốn dừng lại

 Bởi lẽ xác thân ta mệt mỏi rã rời.

Tháng Ba ơi! 

Dường như ta muốn buông lơi 

Ta muốn hoá thành ngọn sóng... giữa trùng khơi, xa thẳm 

Ta cũng muốn hoá thành những vì sao lấp lánh 

Để tránh xa đi những cay đắng bụi trần 

Để không còn thấy dáng mẹ gầy... đứng ngoài sân 

Rớt nước mắt, tiễn con đi như tháng Ba này nữa 

Ta muốn trở về tháng ba ngày xưa cũ 

Thấy hoa cà tím sân...

Nàng Bân lại ngồi đan áo cho chồng.